درباره ما

شرکت دردانه ی مشرق زمین، با هدف تولید روغن‌های طبیعی و بکر، در سال 1395 تاسیس شده است. ما در این مجموعه، تنها با پرس کردن دانه‌ی روغنی، روغن طبیعی و مغذی آن را خارج می‌کنیم و بدون دستکاری و ایجاد تغییر در آن، روغن را به صورت خالص بسته بندی و به مصرف کننده عرضه می‌کنیم.دانه های ورودی، کارکرد تجهیزات و ترکیبات روغن خروجی، به طور مداوم کنترل می‌شوند تا از تولید بهترین محصول اطمینان حاصل شود.

english