21 بهمن 1400

همه چیز درباره روغن پالم

روغن پالم که از میوه درخت نخل روغنی به دست می آید،پرمصرف‌ترین روغن گیاهی جهان است. برخلاف آنچه تصور می‌شود، الزاماً کشورهای کمترتوسعه یافته نیستند که […]
21 بهمن 1400

خواص تغذیه ای روغن کنجد

در روغن های بدست آمده به روش پرس سرد،دانه ی روغنی تحت فشار قرار می گیرد و بدون کاربرد گرما و/یا حلالهای آلی مثل هگزان (که […]
21 بهمن 1400

خواص تغذیه ای روغن ذرت پرس سرد

در روغن های بدست آمده به روش پرس سرد،دانه ی روغنی تحت فشار قرار می گیرد و بدون کاربرد گرما و/یا حلالهای آلی مثل هگزان (که […]
21 بهمن 1400

روش پرس سرد روغن چیست و چرا سالمترین روش است

روغن های پرس سرد،با دقت و محافظه کارانه،از دانه های روغنی تازه تولید می شوند. چرا که هدف نهایی مجموعه  روغن دردانه ،تولید روغن تازه و […]
english