روغن کنجد

21 بهمن 1400

خواص تغذیه ای روغن کنجد

در روغن های بدست آمده به روش پرس سرد،دانه ی روغنی تحت فشار قرار می گیرد و بدون کاربرد گرما و/یا حلالهای آلی مثل هگزان (که […]
english